ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส

ร้อยละ: ไม่เกินร้อนละ 36 ต่อปี
ระยะเวลา: 12-24 เดือน
เงินเดือน: 10,000 บาทขึ้นไป
→ สมัครเลยกับแหล่งเงินด่วน
โปรโมชั่น: ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส รายละเอียดควรรู้สำหรับ เงินด่วน ธกส อัพเดต 2024

ธนาคารเพื่อการเกษตรกู้งินด่วน ธกส หรือโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส Covid-19 เงินกู้ฉุกเฉิน ธกส ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ซึ่งสามารถลงทะเบียน ธกส ปล่อย สินเชื่อ 10000 ล่าสุด ได้โดยไม่ต้องไปที่ธนาคาร 

โดยตัวโครงการเงินกู้ธนาคาร ธกส นี้ ผู้ที่จะสมัครขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นเกษตรกร หรือครอบครัวของเกษตรกร 
 2. สามารถสมัครได้ทั้งผู้ที่เป็นลูกค้าของธนาคารธ.ก.ส.และไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคารมาก่อน
 3. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปี
 4. จะต้องไม่เป็นผู้กู้เงินตามโครงการเดียวกันกับธนาคารออมสิน

ซึ่งเงินฉุกเฉิน ธกส ตัวนี้สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าครบจำนวนวงเงินที่กำหนดไว้ โดยวงเงินสดฉุกเฉินที่สามารถขอกู้ได้อยู่ที่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย และนี่คือ 4 ข้อดีของสินเชื่อเงินด่วน ธกส รายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ไม่ต้องใช้หลักประกันสินเชื่อสำหรับเงินฉุกเฉินออนไลน์ ธกส. – ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันใดๆในการยื่นขอกู้
 2. ดอกเบี้ยต่ำบริการเงินสดฉุกเฉิน ธกส มีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 0.1% ต่อเดือน
 3. ปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ – ผู้ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส จะไม่ต้องทำการชำระเงินคืนใน 6 เดือนแรก แต่จะมีกำหนดชำระคืนให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้
 4. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ – สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทาง LINE Official ได้ง่ายๆ ไม่ต้องไปติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการ

วิธีการลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ผ่านช่องทางออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิเรียบร้อย และสนใจต้องการลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆเพียง 6 ขั้นตอน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. เพิ่มธนาคารธ.ก.ส.เป็นเพื่อนในช่องทาง LINE – โดยค้นหาในช่องเพิ่มเพื่อนด้วยคำว่า @BAACFamily หลังจากนั้นเลือกเมนู ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส. และกรอกข้อมูลตามที่กำหนด
 2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ – สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคารธ.ก.ส. หากต้องการลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส จะต้องทำการระบุข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์
 3. บันทึกข้อมูลส่วนตัว – กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
 4. ระบุข้อมูลการกระขอบอาชีพปัจจุบัน
 5. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ – ในหัวข้อนี้ ผู้ขอยื่นเงินกู้จะต้องกรอกข้อมูลและรายรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เลือกจำนวนวงเงินที่ต้องการ เลือกความประสงค์ในการชำระหนี้ซึ่งมี รายเดือน/ ราย 3 เดือน/ และราย 6 เดือน นอกจากนี้ยังต้องเลือกสาขาของธนาคารธ.ก.ส.ใกล้บ้านที่สะดวก เพื่อรอนัดหมายในการทำสัญญาด้วย
 6. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส – หลังจากกดยืนยัน ระบบจะส่ง SMS หมายเลขอ้างอิงมาให้ในเบอร์มือถือที่ทำการลงทะเบียนไว้ 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
ระยะเวลา: -
เงินเดือน: 8,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: บัตรกดเงินสดอิออนหรือ aeon ยัวร์แคช สมัครด่วนวงเงินสูงได้จริง
ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
ระยะเวลา: -
เงินเดือน: 10,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: บัตรกดเงินสดไทยพาณิชย์วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ร้อยละ: ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ระยะเวลา: 12-60 เดือน
เงินเดือน: 7,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: ถ้าหาเงินด่วนออนไลน์ก็ได้ยืมถึง 2 ล้านบาท