กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช

ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
ระยะเวลา: 12-48 เดือน
เงินเดือน: 9,000 บาทขึ้นไป
→ สมัครเลยกับแหล่งเงินด่วน
โปรโมชั่น: กรุงศรีคาร์ฟอร์แคชรับเงินสดโอนเข้าบัญชีทันที

กรุงศรีคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อของคนมีรถ   

กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อลูกค้าบุคคลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำหรับคนมีรถ ที่ต้องการใช้เงินสด เพื่อเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะในยามฉุกเฉินต่างๆ ต้องการซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน หรือเพื่อต้องการจะนำไปปิดหนี้สินเชื่ออื่นๆ หรือแม้แต่หนี้นอกระบบ คาร์ฟอร์แคช ก็สามารถจะช่วยลูกค้าได้ 

สิทธิพิเศษและข้อเสนอของกรุงศรีคาร์ฟอร์แคช

 • รู้ผลอนุมัติรวดเร็วทันใจ ภายใน 1 วันทำการ เมื่อยื่นเอกสารครบถ้วน
 • ได้รับเงินทันทีเช่นกันภายใน 1   วันทำการ หลังโอนเล่มทะเบียนรถเรียบร้อย
 • ให้วงเงินสูงถึง 100% ของมูลค่าการประเมินราคารถจากธนาคาร โดยเบื้องต้นกรุงศรีคาร์ฟอร์แคชจะมีโปรแกรมคำนวณสินเชื่อรถยนต์ ให้กรอกรายละเอียดของรถที่จำเป็น เพื่อทำการประเมินราคา
 • รถเก่าถึง 15 ปีก็สามารถทำสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกัน เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย
 • เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 เดือนและสูงสูดถึง 84 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่อยู่ระหว่าง 3.18% – 15%9ต่อปีกรณี Car For Cash และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12% – 18% ต่อปีสำหรับ Car For Cashโปะ โดยที่ทั้ง 2กรณียังคงใช้รถได้ตามปกติ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อกรุงศรีคาร์ฟอร์แคช

 • ผู้ขอสินเชื่อ หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์  จะต้องมีอายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสินเชื่อ หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครกรุงศรีคาร์ฟอร์แคชสำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครกรุงศรีคาร์ฟอร์แคชสำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • ภพ. 20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด (มหาชน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนาม โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ร้อยละ: ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ระยะเวลา: 12-24 เดือน
เงินเดือน: 9,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: แอพหาเงินหรือแอพยืมเงินได้จริงเข้าบัญชี 1000-20000 บาท
ร้อยละ: ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ระยะเวลา: 12-24 เดือน
เงินเดือน: 9,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: กู้ยืมเงินนอกระบบกับบริษัทยิ่งเจริญเงินด่วนตั้งแต่ 10000 บาท ถึง 2 ล้านบาท
ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
ระยะเวลา: 12-72 เดือน
เงินเดือน: 10,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: สินเชื่อไทยพาณิชย์รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท