สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
ระยะเวลา: 12-60 เดือน
เงินเดือน: 7,500 บาทขึ้นไป
→ สมัครเลยกับแหล่งเงินด่วน
โปรโมชั่น: สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนรับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 37,500 บาท

สมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน ง่ายๆชิลๆรอแค่เซ็นเอกสาร

ปกติในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆล้วนจะต้องใช้เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงถึงศักยภาพของผู้กู้ว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระคืนได้ หรือคืนเงินต้นในคราวเดียวเลย สำหรับสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน  ก็เช่นเดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีให้กับลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ที่เดิมมีธุรกรรมการเงินอยู่กับธนาคารไว้ก่อนหน้านี้ เช่น เงินกู้ธนาคารกสิกร หรือบุคคลค้ำประกันต่างๆ 

สินเชื่อ Express Loan 

เป็นสินเชื่อเงินก้อนกสิกร จริงๆแล้วเรียกว่าใช้แค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถจะกู้ได้ เนื่องจากปกติการสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลของธนาคารกสิกรไทยส่วนมากที่ไม่ต้องใช้เอกสารมากมายเป็นเพราะ ลูกค้าจะมีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือมีการเดินบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกไทยมาแล้วมากกว่า 7 เดือนขึ้นไป ซึ่งลูกค้าสามารถจะสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้  หากกรณีลูกค้าไม่มีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือไม่มีสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนชำระกับธนาคารกสิกรเลย ก็ยังสามารถจะสมัครสินเชื่อฉุกเฉินกสิกรโดยการยื่นเอกสารแบบครบชุด

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ Express Loan

  1. ผู้กู้จะต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
  3. สำหรับการเงินกู้ส่วนบุคคลผู้สมัครจะต้องมีเงินเดือน 15000 ต่อเดือนขึ้นไป
  4. ต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  5. จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านและที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัครกรณีไม่สามารถสมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

  1. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  3. ใช้สลิปเงินเดือน 1 เดือนๆล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง พร้อมด้วยสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสาร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือนจะต้อง ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  4. กรณีที่เงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ถึงเกณฑ์ที่สมัครได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ต่างๆเป็นต้น

การสมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน ยังรวมไปถึงการสมัครบัตร Express Cash ซึ่งสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ หลังจากลงทะเบียนสมัครสินเชื่อไปแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับให้ลูกค้าเตรียมบัตรประชาชนไปที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาใกล้ๆบ้าน ซึ่งจะใช้เวลารู้ผลอนุมัติได้ไม่นาน ซึ่งที่ผ่านมาจะมีโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน โดยเมื่อครบกำหนดจ่ายคืน ก็สามารถจะจ่ายคืนได้เต็มจำนวน หรือผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนได้ขั้นต่ำ 5% หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท และเมื่อชำระคืนแล้ว จำนวนที่จ่ายคืนจะใช้เป็นเงินหมุนเวียนในบัญชีได้อีก

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
ระยะเวลา: -
เงินเดือน: 10,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: บัตรกดเงินสดไทยพาณิชย์วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ร้อยละ: ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ระยะเวลา: 12-60 เดือน
เงินเดือน: 7,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: ถ้าหาเงินด่วนออนไลน์ก็ได้ยืมถึง 2 ล้านบาท
ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
ระยะเวลา: 6-24 เดือน
เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: แอพเป่าตังพร้อมวิธีการใช้งานและสามารถยืมเงินสูงถึง 1 แสนบาท