สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
ระยะเวลา: 12-60 เดือน
เงินเดือน: 12,000 บาทขึ้นไป
→ สมัครเลยกับแหล่งเงินด่วน
โปรโมชั่น: สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบรับวงเงินสูงไม่เกินรายละ 50,000 บาท

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ  ใช้ บยส. ค้ำประกัน

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ตามความหมายก็คือเพื่อปลดหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เช่นหนี้นอกระบบรายวันของพ่อค้า แม่ค้าแผงลอยตามตลาดนัด หรือหนี้นอกระบบที่เกิดจากการใช้จ่ายเพื่ออุปโภค บริโภค 

จุดเด่นของสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ เป็นโครงการเพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ปิดหนี้นอกระบบ ที่เกิดจากการกู้ยืมมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งหนี้นอกระบบก็คือ หนี้ที่มีการยืมโดยมีข้อตกลงกันเองระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ให้ยืมซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน เนื่องจากสะดวกและง่ายกว่าธนาคารที่มีเงื่อนไขในการให้กู้อาจจะเยอะกว่า และต้องใช้เวลาในการพิจารณามากกว่า 

  • จะได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน
  • ออมสินให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
  • จะต้องชำระคืนได้ไม่เกิน 5 ปี
  • ต้องใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ หากอยากปลดหนี้นอกระบบแต่ติดแบล็คลิส จะมีวิธีไหนช่วยได้บ้าง โดยปกติแล้วลูกค้าสามารถจะเข้าปรึกษาที่สถาบันการเงินได้เกือบทุกสถาบัน  ซึ่งเบื้องต้นแล้วลูกค้าควรจะรู้ก่อนว่า การเป็นหนี้ที่ค้างชำระจนติดแบล็คลิสนั้นมีกรณีใดบ้าง

  1. กลุ่มหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ยังไม่เป็น NPL (หนี้เสีย)
  2. กลุ่มหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป ลูกหนี้ NPL (หนี้เสีย)

วิธีที่ 1 สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่ติด NPL ซึ่งลูกค้ามีโอกาสที่จะขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบได้ โดยธนาคารอาจจะช่วยผ่อนปรนเงื่อนไขให้กับลูกค้าได้ เช่นช่วยลดจำนวนเงินผ่อนชำระ ดอดอกเบี้ย หรือช่วยขยายเวลาให้กับลูกค้านั่นเอง

วิธีที่ 2 วิธีนี้จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ติดหนี้  NPL แล้ว โดยจะมีเงื่อนไขเหมือนวิธีที่แรกและมีโอกาสจะเปลี่ยนสถานะเป็นลูกหนี้ปกติได้หากมีการชำระหนี้ตรงเวลาและติดต่อกันใน 3 งวดแรก หรือเรียกว่าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั่นเอง

วิธีที่ 3 คือการปิดหนี้หรือปิดบัญชีที่ค้างชำระ โดยจะมีการขอลดหนี้บางส่วนได้ ซึ่งแน่นอนว่าหากมีการปรึกษากับธนาคาร จะได้รับคำแนะนำดีๆแน่นอน

สินเชื่อปลดหนี้นอกระบบ ลูกค้าสามารถจะเช็คสถานะของตัวเองได้ที่ธนาคาร เพื่อปรึกษาและสามารถยื่นขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบได้ นอกจากจะมี บยส. ค้ำประกันเงินกู้แล้วยังสามารถใช้หลักทรัพย์อื่นๆค้ำประกันได้ถ้าหากมี ซึ่งลูกค้าควรจะเข้าปรึกษากับธนาคารก่อนได้ เพราะจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างล้วนต่างมีทางแก้

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ร้อยละ: ไม่เกินร้อนละ 36 ต่อปี
ระยะเวลา: 6-24 เดือน
เงินเดือน: 9,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: เงินด่วนโอนเข้าบัญชีกสิกร
ร้อยละ: ไม่เกินร้อนละ 36 ต่อปี
ระยะเวลา: 6-24 เดือน
เงินเดือน: 9,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: สมัครสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร 5000/50000 ออนไลน์
ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
ระยะเวลา: 12-48 เดือน
เงินเดือน: 9,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: กรุงศรีคาร์ฟอร์แคชรับเงินสดโอนเข้าบัญชีทันที